Thứ Tư, ngày 15 tháng 5 năm 2013

phim bi mat tam giac vàng tap 16


í dụ, hôm 4/4, Bình Nhưỡng dọa đã phê duyệt kế phim bi mat tam giac vàng tap 16 hoạch tấn công hạt nhân Mỹ. Về cơ bản, tuyên bố này không khác nhiều so với những đe dọa trước đó, như dọa thực thi quyền "tấn công hạt nhân phủ đầu" Washington. Tuy nhiên, ngôn ngữ lần sau đã được tinh chỉnh hơn lần trước để tạo cho tin tức tính khả thi.
àngbi mat tam giac vàng
Sự sáng tạo trong những lời đe dọa của Kim Jong-un gây ngạc nhiên cho chính các nhà quan sát tình hình dày dạn nhất. "Dường như người Triều Tiên sắp tuôn ra hết những lời đe dọa rồi", Scott Snyder, một nhà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét